Historie

De Lus van Akkrum is 37 jaar geleden voor het eerst georganiseerd door de Stichting Sport Real. Sport Real was destijds een initiatief van de Shell om Nederland op een alternatieve manier in beweging te krijgen. In Akkrum is dit voortvarend opgepakt, niet in het minst door toedoen van advocatentweeling Wim en Hans Anker. De eerste lopen met ca. 100 deelnemers hadden het karakter van een prestatietocht. Het (wandelend) uitlopen van de tocht was de hoofddoelstelling. In 1989 is de organisatie overgegaan naar de Stichting Sport- en Activiteitenhal Utingeradeel. Het aantal deelnemers groeide gestaag met als voorlopig hoogtepunt 750 deelnemers in 2013. Hoewel het een echte trimloop is gebleven is het winnen van de Lus van Akkrum belangrijker geworden.

De snelste man die het parcours heeft afgelegd was A. Visser uit Leeuwarden. In 2001 deed hij 36 min.en 11 sec. over de afstand van 11,6 km. In het jaar 2000 werd een record gevestigd door L. Klessens, die als vrouw in 46 min. en 43 sec. de afstand aflegde.

Twee keer is de Lus van Akkrum afgelast in verband met dreigend onweer. Een keer is de lus niet georganiseerd omdat door werkzaamheden aan de spoorwegovergang geen veilige route gemaakt kon worden.

2011

Zonnige “Lus van Akkrum” trekt veel deelnemers (zie voor filmpjes 2011 op Youtube)

Onder ideale omstandigheden is op woensdag 1 juni de Lus van Akkrum gelopen. De trimloop over een afstand van 11.6 km veel deelnemers uit de verre omtrek van Akkrum. Traditiegetrouw trok de korte lus de meeste lopers. Hardlopers en wandelaars van alle leeftijden, variërend van 4 tot 81 jaar,  legden de afstand van 7,5 km af en lieten zich met een praam overzetten.

Het kostte de snelste loper slechts 40.03 minuten om de afstand van 11,6 km af te leggen. Het was R. Kobes uit Oudehaske die de beker in ontvangst mocht nemen. Bij de dames zette B.S. de Boer uit Sneek de snelste tijd neer in 53.54 minuten. De snelste tijd in de categorie tot 12 jaar is gemeten over de afstand van 7,5 km. Bij de jongens noteerde T. Strandstra uit Akkrum een tijd van 1.16.02. Bij de meisjes was de snelste tijd voor I. Klinkers met 2.05.45 minuten. Vanwege problemen met de inschrijving en tijdverwerking zijn niet alle deelnemers en tijden in de uitslagen vermeld. Onze excuses daarvoor.

De uitslagen:

Mannen:
1. R. Kobes        Oude Haske       40.03
2. H.Veltman     Bontebok           43.42
3. S.Wiersma     Drachten           44.19
Vrouwen:
1. B.S. de Boer  Sneek                  53.54
2. C.Sandström Harlingen            54.57
3. A.Popma        Leeuwarden        55.43

2007

Dit jaar heeft de commissie de “Lus”moeten afgelasten in verband met de werkzaamheden aan de spoorwegovergang. Het was te gevaarlijk om zoveel deelnemers de noodweg over het spoor te laten passeren.

2003  

Ten gevolge van een naderende onweersbui heeft de luscommissie in verband met de veiligheid voor de deelnemers op het laatste moment de loop moeten afgelasten.